List of handling stores

Tsurugi Kenshin Main Store

1-14-10 Katsubogawa, Sanjo City, Niigata Prefecture

Tsurugi Kenshin Branch

1-15-12 Nishiki-cho, Warabi-shi, Saitama Prefecture

3-24-15, Koemminamiyata, Osaka shi higashisumiyoshi ku, Osaka Prefecture

2-16-14, Nakata, Nagoya shi chikusa ku, Aichi Prefecture

 

Kitchen World TDI Knife Shop

1-9-13 Matsugaya, Taito-ku, Tokyo